صفحه اصلي > اخبار دانشگاه 
اخبار > مقاومت فلسطین پیروز شد چون تنها «مقاومت» رمز پیروزی است
 


شماره خبر :٤٠٥١٤٢ 

  تاریخ انتشار خبر : 1393/09/08    ا   ١٦:٤١
 
مقاومت فلسطین پیروز شد چون تنها «مقاومت» رمز پیروزی است
مقاومت فلسطین پیروز شد چون تنها «مقاومت» رمز پیروزی است مقاومت فلسطین پیروز شد چون تنها «مقاومت» رمز پیروزی است مقاومت فلسطین پیروز شد چون تنها «مقاومت» رمز پیروزی است مقاومت فلسطین پیروز شد چون تنها «مقاومت» رمز پیروزی است

 

خروج